PANZIÓ

Panziónk több szállásközvetítő helyen is megjelenik. Nagy része, jutalékot számol fel, ami a szállást igénylő félnél terhelődik. Ezért a foglalás itt a legkedvezőbb.


Előtér
Fürdő
Szoba

Általános feltételek

Foglalás:

Az ajánlatkérés, illetve a foglalás történhet személyesen, telefonon, e-mailben vagy szállásközvetítőn keresztül.  Az elektronikus foglalások esetén e-mail-ben visszaigazolást küldünk. A megrendelő köteles megadni teljes nevét, pontos lakcímét és az elérhetőségeit. A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői távozás lehetőségét.


Check-in, check-out feltételek:

Bejelentkezés 14:00 órától
Kijelentkezés 10:00 óráig

Fizetési lehetőségek:

- Készpénzzel (forint vagy Euro)
- Bankkártyával
- Átutalással
- Cafetériával
 

Lemondási feltételek:

A megrendelt szállás vagy szolgáltatás lemondását minden esetben jelezni kell!
Amennyiben nem fizetett előleget, a szállást a bejegyzett foglalás napján 12:00 óráig lehet térítésmentesen lemondani. Előlegfizetést nagyobb létszám esetén határozunk meg. A foglaló mértéke a teljes ár 50%-a. Ha csökkentett létszámban jelennek meg az eredeti foglaláshoz képest, akkor az előre befizetett teljes összeget az üresen maradt szobák kártalanítására használjuk fel.

 

Panzióra vonatkozó szabályzat: 

A szobákban DOHÁNYOZNI TILOS! A szobákban hagyott értéktárgyakért felelősséget a Szállásadó nem vállal. A szobákból, az épületből bútorokat kivinni tilos! A szobákat és a Panzió közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait használó Vendégek a nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.
A szemetet az épület területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni!
Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni!  A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

 

Házi kedvencekre vonatkozó szabályzat:

Háziállatok elszállásolásának díja: 2.000ft/éjszaka.

Kérjük, hogy a panzió ágyaira, bútoraira semmilyen esetben ne engedje fel kedvencét! A háziállatot a szobában egyedül hagyni - amitől szeparációs szorongás alakulhat ki (pl. ugatás, ajtókaparás) - tilos! A szobában és a panzió egyéb területén az állat által okozott kárért a Gazdi teljes anyagi, jogi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

Kérjük a panzió területén (a szobáján kívül) kutyáját mindig tartsa pórázon! Amennyiben a panzió bármely területén ürülékét hátrahagyja, kérjük azt feltakarítani!

Felhívjuk figyelmüket, hogy kijelentkezés előtt munkatársaink a házi kedvenccel lakók szobáit tüzetesebben ellenőrzik. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

A dohányzásra vonatkozó tilalmak : 

A Panzió NEMDOHÁNYZÓ létesítmény, ennek értelmében a szobákban, a közös helyiségekben a dohányzás tilos. A dohányzásra kijelölt területek az előírt jelzőtáblákkal vannak feltüntetve.
A vendégek, illetve a Panzió területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabályok betartására, az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a Panzió területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Panzió üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 10000 Ft díjat fizetni a Panzió üzemeltetője részére, melyet a Panzió üzemeltetője jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és melyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

 

Járművekre vonatkozó szabályzat:

A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20km/óra. 
A szállóvendégek gépjárműveikkel a nem őrzött parkolónkban térítésmentesen parkolhatnak. A  gépjárművekért, illetve az azokban keletkező bármiféle kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget!

 

A szolgáltatás teljesítésének elutasítása:

A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatást azonnali hatállyal felmondani , amennyiben :

- a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a helyiségeket;

- a Vendég a szobáját a távozás napjaként feltüntetett napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;

- a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, az alkalmazottakkal kifogásolhatóan, viselkedik, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít, alkohol vagy drogok befolyása alatt áll;

- a Vendég fertőző betegségben szenved;

 

Az adatkezelés biztonsága:

A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

Alaprajz